Masaż Tantryczny: mity i nieporozumienia

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost popularności masażu tantrycznego. Zjawisko to nie powinno nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, jak ważna jest świadoma praca z ciałem i seksualnością w społeczeństwie, które przez długie lata było świadkiem powściągliwości i ograniczeń w kwestiach seksualnych. Aby dotrzeć do sedna tematu artykułu, warto zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć bliżej temu, czym w istocie jest masaż tantryczny.

Masaż tantryczny, będący formą terapeutycznego dotyku, wywodzi się z bogatych tradycji tantrycznych, zakorzenionych w filozofii Wschodu. Jego początki można umiejscowić w Niemczech, gdzie narodził się na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Jest to praktyka zaliczana do nurtu neotantrycznego, czerpiąca inspirację zarówno z klasycznych praktyk tantrycznych i jogicznych, jak i z nowoczesnych nurtów terapii, których prekursorami byli Wilhelm Reich, Carl Gustav Jung, Alexander Lowen czy Carl Rogers.

Głównym celem tego masażu jest integracja ciała, umysłu i ducha, a także poszerzenie świadomości i zrozumienie akceptacji własnej seksualności.

Podczas masażu tantrycznego kluczową rolę odgrywa świadomy dotyk, pełen uważności i wolny od jakichkolwiek oczekiwań w zamian. Nie jest to masaż o charakterze stricte seksualnym, skupia się raczej na uwalnianiu blokad emocjonalnych i energetycznych, co może prowadzić do głębokiego doświadczenia własnej cielesności, seksualności i duchowości. Masaż może obejmować wszystkie części ciała, w tym te związane z seksualnością, ale zawsze odbywa się to w atmosferze szacunku i zgody.

Masaż tantryczny jest często postrzegany jako narzędzie rozwoju osobistego i duchowego, które pomaga w lepszym zrozumieniu i akceptacji własnego ciała, emocji i seksualności. Może być także użyteczny w leczeniu różnych problemów psychologicznych i emocjonalnych, w tym niskiego poczucia własnej wartości, trudności w sferze intymności, relacji partnerskich czy traum z przeszłości. Jest to więc kompleksowa praktyka, która przekracza tradycyjne pojmowanie masażu, oferując głębsze doświadczenie cielesne, emocjonalne i duchowe.

Jakie są zatem najczęstsze nieporozumienia dotyczące masażu tantrycznego?

Mylenie masażu tantrycznego z masażem erotycznym

W kontekście masażu tantrycznego, który nierzadko obejmuje strefy intymne, dochodzi do nieporozumień, gdyż bywa on mylony z masażem erotycznym. Dodatkowo zdarza się, że usługi o charakterze wyraźnie erotycznym są eufemistycznie określane jako 'masaż tantryczny’. Ważne jest jednak podkreślenie, że te dwa pojęcia, choć mogą się wydawać podobne, różnią się znacząco zarówno w swojej istocie, jak i semantyce.

Esencję masażu tantrycznego obejmuje świadome i głębokie zaangażowanie w pracę z ludzką energią życiową, co umożliwia wyjątkowo intensywne doświadczenie jej przepływu przez całe ciało. Nieodłącznym elementem tej praktyki jest również praca z oddechem, co wzmacnia świadomość i harmonię przepływu tej życiodajnej energii. W odróżnieniu od masażu erotycznego masaż tantryczny nie ma określonego i wykrystalizowanego celu, którym jest doświadczenie fizycznego orgazmu.

Czas trwania sesji masażu tantrycznego

Kolejną istotną kwestią jest czas trwania sesji masażu tantrycznego. Z mojego punktu widzenia i praktyki wynika, że wręcz niemożliwe jest przeprowadzenie pełnej sesji masażu tantrycznego w godzinę czy jej połowę. Sesja obejmująca rozmowę, rytuały i pracę z dotykiem trwa od 2 do nawet 5 godzin. Oferty masażu tantrycznego krótsze niż godzina to wyraźny sygnał, że masaż nie jest autentycznym masażem tantrycznym. U podstaw masażu tantrycznego leży stopniowe oraz łagodne wejście w doświadczenie. Dynamika masażu tantrycznego wymaga wejścia w proces z należytą uwagą i skupieniem, co jest kluczowe dla osiągnięcia pełni jego korzyści.

Sfera sacrum w masażu tantrycznym

Sesja masażu tantrycznego jest przejściem w sferę sacrum, przekraczanie granic profanum w stronę świętości. Przestrzeń, w której odbywa się ta praktyka, staje się Świątynią – miejscem, gdzie każda przekraczająca jej próg Istota jest traktowana z najwyższym uznaniem i szacunkiem. To szczególna i poświęcona przestrzeń, gdzie odbywa się głęboka przemiana i leczenie tego, co wymaga uwagi i opieki, zarówno w co iskrzy się w świetle, jak i tego co ukrywa się w cieniu.

Nagość w masażu tantrycznym

Nagość w masażu tantrycznym jest elementem, który może być obecny, ale nie jest wymogiem ani niezbędnym składnikiem tej praktyki. Głównym celem masażu tantrycznego jest głęboka praca z energią i świadomością ciała klienta. Ważne jest, aby podkreślić, że w trakcie sesji klient koncentruje się na swoim ciele i energii, a nie na ciele masażystki czy masażysty, więc jego nagość nie jest tutaj wymagana, ani potrzebna. Masażysta/ka nie jest i nie powinien/a być postrzegany jako obiekt seksualny, a jego nagość nie jest standardową częścią sesji.

Dlatego w masaż tantryczny skupiamy się na kliencie i jego nagości, może obejmować, ale również może się bez niego obyć. Każda sesja masażu tantrycznego jest unikatowa i dostosowana do indywidualnych potrzeb i granic klienta. Nagość może być częścią tej praktyki lub nie, ale zawsze jest to wybór dokonany w oparciu o indywidualne preferencje i poczucie komfortu klienta.

Jak wygląda sesja masażu tantrycznego?

Na początku sesji masażu tantrycznego ma miejsce rozmowa wstępna. W tej chwili terapeuta poznaje potrzeby osoby, z którą będzie współpracować. Kluczowym elementem jest określenie granic, co stanowi bezpieczną bazę dla dalszej podróży w trakcie sesji. Następnym etapem jest rytuał powitania, który otwiera ciało na przyjęcie dotyku – moment ten jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala osobie przyjmującej masaż stopniowo oswoić się z energią i dotykiem osoby prowadzącej ceremonię masażu. Jest to fundament tworzenia zaufania i otwartości, niezbędnych do pełnego wejścia w głębię sesji.

Dopiero z tego punktu wyjścia rozpoczyna się masaż ciała niekiedy trwający dwie a nawet niekiedy trzy godziny. Obejmuje pracę z dotykiem ciała i energią oraz oddechem. Jest to głębokie i niekiedy wymagające spotkanie z samym sobą, w którym istotne znaczenie ma integracja procesów psychicznych. To działanie poprzez niedziałanie, równie istotne jak każdy wcześniejszy krok na ścieżce sesji. Ten etap odbywa się w atmosferze spokoju i delikatności, poświęcając mu odpowiednią ilość czasu bez pośpiechu i w łagodności dla siebie.

Zakończenie sesji obejmuje istotny z punktu widzenia BHP proces odcięcia wszelkich połączeń energetycznych, które mogły zaistnieć w trakcie jej trwania.

Podsumowanie

Masaż tantryczny, wykraczający poza tradycyjne rozumienie masażu, oferuje unikalne połączenie terapii ciała, psychiki i ducha. Jest to praktyka, która zdecydowanie różni się od masażu erotycznego, wymagając świadomego i uważnego podejścia. Stanowi cenną ścieżkę do osobistego rozwoju i głębokiego samopoznania, dając możliwość uzdrowienia, rozwoju świadomości oraz harmonii we wielu wymiarach i poziomach. Jednakże pragnę podkreślić, że prezentowana perspektywa i sposób praktykowania masażu tantrycznego są moimi osobistym podejściem i nie każdy oferujący takie sesje może pracować w sposób identyczny.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *